Azyl Lucky, z.s.

Zrzek

Dne 10. 8. 2023 mě přivezla paní nálezkyně tetě Janě. Našla mě v Libochovicích. Byl jsem vyzáblý, plný parazitů a ani žrát jsem nemohl sám….